Publieke veranderaars in beeld

Hieronder zie je korte films waarin publieke veranderaars vertellen over hóe zij innoveren binnen en met de overheid.

Ken jij een publieke veranderaar die niet op deze pagina mag ontbreken? Geef zijn/haar gegevens dan aan ons door via het contactformulier onderaan de pagina.

Publieke Veranderaars – Jan Hof
Publieke Veranderaars maakt zichtbaar, verbindt en versterkt

Beter Werken in het Openbaar Bestuur – Vanessa Roelse
De Proeftuin Vernieuwende Arbeidsrelaties is gestart om de overheid dynamischer te maken en aantrekkelijker als werkgever en dienstverlener te maken. Ambtenaren moeten zich makkelijker kunnen bewegen tussen de verschillende bestuurslagen en arbeidsvormen. De proeftuin is een community waarin organisaties experimenteren met combinaties van het vaste en flexibele werken en kennis hierover met elkaar wordt gedeeld.

Dorpshuus Westendorp, Gemeente Oude IJsselstreek – Gerharda Tamminga
Andere rol overheid en ambtenaren bij maatschappelijke initiatieven zoals het Dorpshuus Westendorp.

Werken in Netwerken – Irmgard Bomers
Dit initiatief wil netwerken naast uitzenden en detacheren als aanvullende vorm landelijk introduceren in de arbeidsmarkt. Het leren delen, co-creëren en werken gebeurt aan de hand van de 10 principes van werken in netwerken

Netwerk Politieke Innovatie – Peter Schuttevaar
Alle politici uitnodigen om orde te gaan scheppen. Dit door meer vooruit te kijken en de samenwerking met experts en uitvoerders nadrukkelijk op te zoeken.

Slimmernetwerk – Bennie Beuvink
Maatschappelijke vraagstukken aanpakken door over organisatiegrenzen heen te werken

Sociaal gebruik van internet – Marien van Delft
Een initiatief dat bewoners van een achterstandswijk gratis internet aanbiedt waardoor men elkaar leert kennen en de leefomstandigheden van de buurt verbeteren. Dit medium biedt immers op eenvoudige wijze de mogelijkheid tot verbindingen leggen met elkaar.

CO24DAK – Wilma Meere en Tessa Bekkenutte
Vergroten van veiligheid op straat door gebruik te maken aanwezige informatie bij verschillende overheidsorganisatie

De Schaamte Voorbij – Katja van Reede
De armoede en schulden kunnen beter in kaart gebracht worden. Een documentaire die mensen handvatten geeft waarmee ze oplossingen voor henzelf kunnen bewerkstelligen.

Ynnovate – Odette de Koning
Doorbreken van patronen door mensen bewuster te maken van waarom ze dingen doen

Kustveiligheid – Piet van Noort
Betere, verantwoorde, innovatieve, aantoonbare veilige kustverdediging met minder zandsuppleties!

Waterschap de Dommel – Joost van de Cruijsen
Een organisatie die meebeweegt met haar omgeving in de pilot Holacracy

TOFF Producties – Bartele Bouma
Bijdrage leveren aan waarde gedreven initiatieven en deze op een duurzame wijze van de grond te krijgen door de kracht van verbeelding te in te zetten

Community of talents – Stephan Verveen
Hoe komen we tot een innovatief Nederland? In community of talents werken sociaal betrokken ondernemers en ambtenaren samen om tot een beter Nederland te komen gedreven vanuit een ondernemend perspectief.

Serious Ambtenaar – Sabine Gerresse
Ambtenaren zetten twee dagen van hun vrije tijd in om een opdracht uit te voeren voor een organisatie. Organisaties doneren €5.000 per opdracht aan Serious Ambtenaar.

iLab – Florus van der Linden en Miriam Wardenaar
Innovatie- en inspiratielab als werkplek van de toekomst

CRKL – Rens Meijkamp
CRKL is een platform voor innovatieve leiders waarin wij leercirkels organiseren voor professionals. Door hun vraagstukken op tafel te leggen leren zij ervaringsgericht van professionals uit andere organisaties om vernieuwing in het publieke domein effectiever te kunnen realiseren.

Ynnovate – Esther van der Storm en Fleur Pullen
Leren innoveren, verbinden en motiveren van mensen bij de overheid.

NulpuntNul – Jacqueline Rempt
Burgers hebben de sleutel in handen voor het oplossen van de crisis door hun pensioenkapitaal anders te benutten. Nulpuntnul wil burgers ervan doordringen dat ze in dit geval zélf de sleutel in handen hebben

Laat bestuurders besturen – Reinder Rustema
Het systeem van de politieke partijen omgooien door de gemeenteraad losse vacatures te laten uitschrijven. Potentiele bestuurders uit alle lagen van de bevolking kunnen hierop reageren en worden slechts op basis van geschiktheid geselecteerd.

Open Data – Paul Suijkerbuijk
Informatie waarover de overheid beschikt voor iedereen toegankelijke maken voor hergebruik, zodat iedereen hiermee zijn voordeel kan doen.

Individueel Maatschappelijk gevoel creëren – Wil’fred Bastiani
Mensen te doen reflecteren: waar zijn ze mee bezig? En wat zijn de gevolgen? Ook op langere termijn. Wat is de toegevoegde waarde die ik breng op dat moment.

ECLO – Ellen Grooteman
ECLO streeft ernaar om de kennis die binnen de overheid aanwezig is te rouleren door ambtenaren elkaar korte cursussen te laten geven.

Het Voorportaal – Simone Tuinenburg
Het politieke systeem loopt vast en de kennis en ervaringen van burgers wordt niet gebruikt. Laat burgers – die worden geloot- in een beschermde omgeving debatteren en reflecteren op politieke vraagstukken

WIJDelfshaven – Jelle van der Molen
Creëren van een platform van burgerinitiatieven en ondernemers die deze lokale initiatieven verbindt met de lokale politiek

Slim Samenwerken – Hester Tjalma
Slim Samenwerken faciliteert het leren en delen van initiatieven in en door gemeenten en verrijkt deze initatieven onder meer met wetenschappelijke inzichten

Het fundament – Hans Visser
Het Fundament voor herstel en versterking van geloof en vertrouwen in de lokale overheid.’ Een herinrichting van het lokale bestuurssysteem.

Kuperus en co – David Wijnperle
Kuperus en co wil de kracht van het verenigingsleven terugbrengen in de samenleving waarbij verenigingen de relatie met de achterban herstellen door middel van een verenigingsscan.

Sleutelcombinatie – Nico van den Bergh
De werkelijke problemen en oorzaken van de crisis addreseren bij landelijke politici

We Key – Geert-Jan van der Wolf
Ontwikkelen van systemen die mensen zélf te laten beslissen waardoor men ieder moment van de dag in welzijn en welvaart verkeert.

Common.nu – Wim Stroecken
Stichting common.nu is een onafhankelijke serviceorganisatie voor werkend Nederland. Vanuit een gemeenschappelijk belang van werkgevers- en nemers werken wij aan het (terug)brengen van de intrinsieke motivatie, vitaliteit en bevlogenheid op de werkplek.Onderweg naar de beste versie van jezelf.

Watermanagement en bewustzijnsveld – S’ace de Groot
Het kiessysteem wekt een permanent staat van bewustzijn op dat ons continue verrijkt

Ynnovate – Esther van der Storm en Fleur Pullen
Mensen helpen te leren innoveren binnen de overheid

Ynnovate Koen Vredebregt
Happy Planet Index als kompas voor vooruitgang en de Doos geluk

Ynnovate – Raymond Niamat
Faciliteren creatieve sessies bij Auditdienst Rijk

Ynnovate Rosita en Marieke
Plezier maken, uitdagen en ontmoeten om tot nieuwe aanpakken te komen voor maatschappelijke vraagstukken.

[contact-form][contact-field label=’Zijn of haar naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Jouw naam’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Jouw emailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Waarom is hij/zij een echte publieke veranderaar?’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]