Bijeenkomsten

http://www.youtube.com/watch?v=2zxjIFsW_wU

WijThorbecke en Wij: publieke veranderaars verzamelen en verbinden mooie maatschappelijke initiatieven. Vanuit de overheid, het bedrijfsleven maar vooral ook uit de maatschappij. Ze streven ernaar om uit te groeien tot een empowerment-beweging die burgers, ambtenaren, bestuurders en bedrijven met elkaar in verbinding brengt. Ze maken zichtbaar wat voor mooie innovatieve ideeën en initiatieven er al in onze maatschappij zijn en bekijken wat er van elkaar kan worden geleerd. Daarnaast worden er op gezette tijden evenementen georganiseerd waar men elkaar ontmoet en inspireert. Hiermee wordt een platform geboden waar successen worden gedeeld én gevierd.

Op 11/12/13 organiseerden WijThorbecke en Wij: publieke veranderaars al een event waar Nederlandse kantelbewegingen werden samengebracht. Tijdens deze middag in de Haagse toren interviewde Frénk van der Linden een aantal bevlogen vertegenwoordigers van veranderorganisaties en konden maatschappelijke bewegingen een filmpje laten maken van hun initiatief. Op het eerstvolgende event op 7-7-14 worden nog veel meer ‘best practices’ een podium geboden.

Vrijdag 7 februari aanstaande organiseren WijThorbecke en Wij: publieke veranderaars een wandeling tijdens de Ambtenarendag 2.0 in Lelystad waar iedereen welkom is om mee te lopen


 

Op 11 december 2013 (“11-12-13”) organiseerde PubliekeVeranderaars.nl in samenwerking met WijThorbecke.nl het goedbezochte evenement:

11-12-13, wie niet verbonden is, is gezien!
Bestuurlijk inspireren, verbinden en doen

Penvoering op internet deden de webmasters van WijThorbecke.nl. Ga naar de betreffende websectie aldaar. Ook voor nazorgpublicaties en de eerste opmaten tot de (uitgebreidere) vervolgbijeenkomst op 7 juli 2014 (7-7-14). ~ Dit is trouwens een rustdag van het WK Brazilië ~